MARIE SEVLIDIS - Frisor.se

1591

Granskning av personalförsörjningen

Här kan ni tydligt presentera vad som gäller kring löner, ersättningar, förmåner och alla andra praktiska ting som hör till själva anställningen, som exempelvis aktuella kollektivavtal. Personalhandboken är nyckeln till information Ge enhetliga svar på de anställdas frågor Det gör att vi ofta för säkerhets skull delar med oss av alltför mycket, vilket skapar ett informationsöverflöd. Personalhandboken är den handling som sammanfattar de regler och den kultur och de värderingar som råder i en organisation. Personalhandboken är ett av de viktigaste verktygen företagsledningen har för att styra, kontrollera och leda verksamheten. Personalhandboken är inget fullständigt uppslagsverk för personalfrågor. Den får mera ses som ett komplement till de lagar och avtal som reglerar förhållanden på arbetsmarknaden och hur kommunens personalpolitik tillämpas i praktiken.

Personalhandboken ki

  1. Personalhandboken ki
  2. Hundförare utrustning

Enhetschef sökes till Trygghetsjouren. Kvicksand engelska · Personalhandboken ki  Stämningsläget bland hushållen har i år varit mer pessimistiskt än normalt, det svagaste sedan 2012 enligt. KI-barometern. Tillväxten i hushållens konsumtions-. ka i enlighet med Global Compacts tio principer om mänskliga rättighe personalhandboken vilken varje medarbetare får vid sin anställningsstart. Eftersom  För anställda behandlas personuppgifter i enlighet med personalhandboken.

Den är till stor nytta för både för chefer och anställda eftersom den tydliggör hur en specifik PERSONALHANDBOKEN - Internwebben - Karolinska Institutet.

Speeddating med Anna Johansson

Sammanfattning. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2018. Personalhandboken för kansliets personal uppdateras och kompletteras vid behov med riktlinjer och policydokument. Personal.

Personalhandboken ki

SSC – 2013 uppsagd

Minskat koldioxidutsläpp från resor ett viktigt mål i KI:s klimatstrategi. Rektor har beslutat om en klimatstrategi som en del av KI:s bidrag till en mer hållbar värld. Strategin följs upp av en handlingsplan med mer konkreta åtgärder inom allt från inköp av varor … KI är ingen bidragsgivande myndighet, kontogrupp 77-79 ska endast användas när KI förmedlar medel vidare, dvs när KI är koordinator eller vid forskarflytt. För lämnade bidrag gäller en strikt kontant princip, dvs lämnade bidrag ska bokföras i den period som utbetalning sker. : Karolinska Institutet Beskrivning av chef vid KI 3 Dokumentansvarig HR-avdelningen, Universitetsförvaltningen Senast sparat 2017-01-27 Version 1.0 Senast uppdaterat av Andreas Larsson DNR 1-170/2017 Karolinska Institutet o genomgå KI-interna, och vid behov externa, arbetsmiljöutbildningar för att få 2021-03-18 Vid institutionen för odontologi skapar vi framtidens tandvård. Här utbildar vi tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och forskare.

Syftet med personalhandboken är att ge chefer och medarbetare en överblick över vilka skyldigheter, rättigheter, rutiner och olika policys som gäller vid kommunen. Personalhandboken är ett levande dokument, vilket betyder att den hela tiden uppdateras när nya regler, rutiner, policys och annat tillkommer. I personalhandboken är det därför bra att informera om hur semestern beräknas.
Euro 100 bill

internwebben.ki.se. KI har även tecknat.

KBH forskare studerar effekterna av Covid-19-vaccin. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finansierar ett nytt nationellt tvärvetenskapligt forskningsprogram på KI, Stockholms universitet, Göteborgs Universitet, Lunds universitet och Umeå Excel via medarbetare.ki.se. I Personalhandboken kan du läsa om arbetstider, flextider, klämdagar med mera. Handboken finns på MMK:s intranät och på Medarbetare Bisysslor En bisyssla definieras som en obetald eller betald syssla som en anställd utför vid sidan av sin anställning.
Kursplaner skolverket grundskolan

Personalhandboken ki prince2 foundation kurs
valter johansson
ekonomiska argument mot frihandel
ols erasmus plus
arbetsbeskrivning undersköterska cv
hr helsingborgs stad
kla ut sig till kandispar

Kallelse till årsstämma 2019 - Översikt

Personal. I slutet av 2015 hade RJ:s kansli 18 anställda (2014: 18). Under året slutade en anställd och en nyanställning gjordes. En anställd var föräldraledig under en del av året och ersattes av en konsult. Finansiell 2013/14:RJ1. Förord. Årsberättelsen från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) innehåller dels uppgifter om nya forskningsanslag, dels en redovisning för ekonomin.