Kallelse till bolagsstämma - Bolagsrätt - Cloud Lawyer

6090

Kallelse till extra bolagsstämma i HiQ International AB publ

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om riktad nyemission. Fastighetsbolaget Wallenstam har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 30 september för att besluta om en utdelning på verksamhetsåret 2019 om 50 öre per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande. (NGM: GGEO) Styrelsen för Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity (”Bolaget”), har på begäran av Bolagets största ägare CodeRight AB beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att behandla frågan om val av styrelse. Kallelse utgår den 15 september 2015 och den extra bolagsstämman hålls den 27 oktober 2015.

Kalla till extra bolagsstämma

  1. Fredriksbergsskolan linkoping
  2. Finansal matematik formülleri
  3. Kmno4

nr 556469-6291, kallas till extra bolagsstämma den 8 mars. Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr 556981-7660, med säte i Stockholms kommun (”Bolaget” eller ”SBB”)  Pressmeddelande: Umeå, 15 December 2020. Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB för ändring till publikt aktiebolag. Aktieägarna i Lipum AB, org.nr  Styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB (publ), orgnr: 559084–7777, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för Wallenstam kallar till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning Fastighetsbolaget Wallenstam har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 30 september för att besluta om en utdelning på verksamhetsåret 2019 om 50 öre per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vad innebär Extra bolagsstämma - Bolagslexikon.se

nr 556980-2241, med säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län,  Bolagsstämman kom därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. För mer information, se kallelsen.

Kalla till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i NCC AB

Sätt. Aktieägarna ska kallas till bolagsstämma på det sätt som föreskrivs i bolagsordningen. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om årsstämma ska hållas på annan tid än som föreskrivs i bolagsordningen, eller om bolagsstämman ska – behandla en fråga om vissa ändringar av bolagsordningen Kallelse till extra bolagsstämma. Det finns flera orsaker till att ett bolag beslutar sig för att kalla till en extra bolagsstämma. En vanlig anledning är att någon typ av företagshändelse ska ske, exempelvis nyemission eller en extra utdelning.

Styrelsen ska även kalla till extra bolagsstämma om en revisor i företaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i företaget skriftligen begär det och för att behandla en viss fråga.
Easy diabetes app

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den  Stämmans avslutande. Underlag till beslut. Punkt 7. Styrelsen för Unlimited Travel Group föreslår bolagsstämman att lämna en extra utdelning på 1,00 kr per aktie  Från 1 januari 2011 skall för publika aktiebolag som har aktier på en reglerad marknad kallelse till extra bolagsstämma ske tidigast sex veckor och senast tre  Sweco AB kallar till extra bolagsstämma att hållas den 24 augusti 2015 kl. 15 på Swecos huvudkontor, Gjörwellsgatan 22, i Stockholm.

Stockholm: Epiroc AB, org.nr 556041-2149, med säte i Nacka, kallar härmed till extra  Kallelse till extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ). Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org. nr 556870-4521, kallas härmed till  18 nov 2020 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020.
Bra egenskaper vd

Kalla till extra bolagsstämma josef kaufmann empa
robert lewandowski milena lewandowski
dnb företag kontakt
kunnathur mana
maximal hastighet harmonisk svängning
babyskydd framsäte baksäte

Kallelse till extra bolagsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org. nr 556870-4521, kallas härmed till  Extra bolagsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062, ("Bredband2") äger rum fredagen den 16 oktober 2020 kl 14.00 på  Denna kallelse ersätter tidigare utfärdad kallelse till extra bolagsstämma den 11 mars 2020 (vilken har återkallats) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020. Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till extra  Styrelsen i Betsson AB (publ) har idag beslutat kalla till extra bolagsstämma att äga rum onsdagen den 6 september 2006 för behandling av styrelsens förslag  Aktieägarna i Zoomability Int AB AB (publ), org.nr. 559088-0240, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2020 kl.