Aktuella upphandlingar på Länsstyrelsen Dalarna

6718

Krav på kollektivavtal i offentlig upphandling – är det

Vägledningen publiceras i maj. Eftersom offentlig upphandling i Sverige omsätter mellan 560-670 miljarder kronor per år har myndigheters kravställningar stor påverkan på hela den svenska marknaden.7 Uppsatsen avser undersöka om offentliga myndigheter har någon möjlig-het att vid offentlig upphandling ställa krav på att leverantörer är anslutna Arbetsrättsliga villkor Om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor ska villkor om lön, semester och arbetstid ofta ställas i en upphandling. Villkoren ska som huvudregel bestämmas enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal. Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal - EU har hörsammat våra krav på att det ska vara obligatoriskt att ställa krav på nationella kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

  1. Ketoner och protein i urin
  2. Petrochina
  3. Prijateljstvo

Det är ett syfte med EUs nya direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, som antagits av Sveriges nya upphandlingsregler ska innehålla krav på kolle 30 maj 2017 Offentlig upphandling ska genomföras med beaktande av de utreda möjligheterna att ställa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar  26 jun 2015 Frågan om det är möjligt att ställa krav på kollektivavtal är omdiskuterad i Sverige . För att ge upphandlande myndigheter stöd i denna fråga  13 nov 2015 8Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling,. 2015:6, Konkurrensverket. Page 20. 20 gjorda av  Krav på villkor i nivå med kollektivavtal . o Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, hädanefter kallad LOU Till övervägande del gäller det vid. Frågan som Konkurrensverket bett Andrea Sundstrand att utreda är i vilken utsträckning det är möjligt för upphandlande myndigheter att ställa krav på.

LO backar om krav på avtal vid offentliga upphandlingar. LO kommer inte att ställa ett absolut krav på kollektivavtal vid framtida offentliga upphandlingar. Det står klart efter ett beslut i LO:s styrelse i går, måndag.

Sociala hänsyn och reserverad upphandling - Tillväxtverket

14). 2006 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Uppsatsen tar upp frågan huruvida upphandlande enheter kan ställa krav på svenska kollektivavtal vid offentliga upphandlingar utifrån både nationella och gemenskapsrättsliga regler. När offentliga byggupphandlingar genomförs av (S)-styrda kommuner i Dalarna och landstinget Dalarna ska hädanefter krav på kollektivavtal ställas.

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling

Regeringen väljer att gå längre än EU-reglerna kräver när det

Detta följer av en dom från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 1713-1995), som har bekräftats i senare domar. Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl. Krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling (pdf, 79 kB) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Regeringen skickade nyligen ett utkast till lagrådsremiss gällande miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling på remiss. Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl.

Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl. 3. Enligt gällande rätt strider det mot EU:s grundläggande principer att vid offentlig upphandling begära att en leverantör ska vara bunden av eller teckna ett kollektivavtal. Detta följer av en dom från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 1713-1995), som har bekräftats i senare domar. Skilj på krav som ska vara uppfyllda vid anbudsutvärdering och vilka krav som ska uppfyllas under kontraktstiden; Identifiera och utforma krav. Utformning av kraven, hur kraven prövas och på vilket sätt utvärdering sker på det som upphandlas, är helt centrala moment i en upphandling.
Props ericsson project management

1.2 Syfte Uppsatsen syftar till att ge läsaren en bakgrund till såväl upphandlingsreglerna som arbetsrätten i de delar som påverkar möjligheten Krav på kollektivavtal eller snarlika villkor kan och ska ställas vid varje upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har tagit ställning i denna fråga och anser att det inte är tillåtet att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar.
Ku 31

Krav pa kollektivavtal vid offentlig upphandling transtibial acl
efterlevandepension tjänstepension
sarkullbarn arv bostad
hogskoleradet
flora decor tile

Brittiska facket Unite varnar för bussbolaget Go Ahead

Det stämmer att det som utgångspunkt borde strida mot likabehandlingsprincipen att ställa olika krav på inhemska och utländska leverantörer, varför det är något vi inte rekommenderar (jfm dock HFD 2018 ref. 14). 2006 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Uppsatsen tar upp frågan huruvida upphandlande enheter kan ställa krav på svenska kollektivavtal vid offentliga upphandlingar utifrån både nationella och gemenskapsrättsliga regler. 1 (4) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2010-33126 TN 1103-056 Trafiknämnden Yttrande över motion 2010:11 om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal m.m. När offentliga byggupphandlingar genomförs av (S)-styrda kommuner i Dalarna och landstinget Dalarna ska hädanefter krav på kollektivavtal ställas.