Adress och öppettider Campusbokhandeln Stockholm

5470

Uppsala universitet anställer Professor i kulturgeografi, särskilt

Särskilt betonas hur avstånd/närhet (fysiskt, institutionellt, kulturellt) påverkar samspelet mellan företag i industriella system/kluster, liksom mer allmänt hur olika regionegenskaper (resurser, befolkningssammansättning, institutioner) leder till ojämn ekonomisk utveckling. Kursplan för Ekonomisk geografi. Economic Geography. 15 högskolepoäng. Kurskod: 2KU014. Utbildningsnivå: Grundnivå.

Ekonomisk geografi uu

  1. Callcenter lön
  2. Tunn bomullsvävnad i tvåskaftsbindning
  3. Forstorad aorta symptom

Geografi/Samhällsgeografi Ekonomisk globalisering, 7,5 hp - distans Resurser, teknologier och hållbar planering, 15 hp Stadsliv och hållbar utveckling, 7,5 hp varit synnerligen stark. Den ekonomiska utvecklingens geografi visar på tilltagande divergens mellan stora och små regioner, och denna divergens tilltog i kölvattnet av den strukturomvandling som skedde i samband med 1990-talskrisen. Under 1990-talskrisen försvann hundratusentals jobb i tillverkningsindustrin, dvs. En ny ekonomisk geografi 7 Den strukturella förändringen av ekonomin … Den ekonomiska utvecklingen har alltid gått i vågor. I skuggan av återkommande högkonjunkturer eller ekonomiska kriser pågår långsammare, men viktiga struk­ turella förändringar.

förändrade förhållanden mellan samhälle-människa, maktstrukturer.

SBB – Samhällsbyggnadsbolaget – Bostäder och

Ekonomisk uppföljning En förutsättning för att ett rättvisande periodresultat ska erhållas är att inkomster och utgifter periodiseras. Förutbetalda bidragsintäkter periodiseras med automatik varje månad; för övrigt periodiseras intäkter och kostnader fullständigt endast vid hel- och delårsbokslut enligt gällande bokslutsanvisningar. Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för att universitetets samlade ekonomiska redovisning är rättvisande.

Ekonomisk geografi uu

Kursplan för Ekonomisk geografi - Uppsala universitet

Min undervisning är inriktad mot introduktionskurser i geografi för blivande lärare samt GIS men även handledning på grund- och avancerad nivå ingår i mitt undervisningsansvar. projektledare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för kvalitet och utvärdering anders.waxell@uadm.uu.se 018-471 1604, 070-1679742 Maandi, Peeter Universitetslektor Studierektor grundutbildning och avancerad nivå 072-9999397, 018-471 6357 peeter.maandi [AT-tecken] kultgeog.uu.se Malmberg, Anders professor i geografi med inr. mot ekonomisk geografi 018-471 2534 anders.malmberg [AT-tecken] kultgeog.uu.se Ekonomisk geografi John Östh Indelning av ekonomisk verksamhet Idag: Indelningar av olika näringar Lokalisering Teori Arbetskraft Produktcykel Didaktik/tanke Primära näringar Alla näringar som producerar råvaror: Gruvnäring Jordbruk, jakt/fiske Hur ser produktionsvillkoren ut? Ekonomisk geografi studerar olika rumsliga nivåer: The geography of the internet (Dicken 2007) Europe’s major growth axis (Dicken 2007) Localized knowledge clusters in a wider context: local buzz and global pipelines (Dicken 2007) Utgångspunkt för modern ekonomisk-geografisk forskning Ekonomisk geografi studerar bakomliggande strukturer Lämpliga valfria kurser: Ekonomisk geografi, statskunskap, sociologi, ekonomisk historia, freds- och konfliktkunskap, språk Handelsrätt. Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister och undervisningen vänder sig till ekonomer, administratörer och andra personer med behov av juridiska kunskaper.

Uppsala universitetUppsala, SE. 2 år sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Tar inte längre emot  agglomeration kallas det likartade eller relaterade ekonomiska verksamheter förläggs mer Föreläsningsanteckningar Ekonomisk Geografi Uppsala Universitet Hävdar att geografi absolut bidrar men framför allt bidrar högutbildade och. Ekonomisk geografi - UU Studentportalen. advertisement. Ekonomisk geografi John Östh Indelning av ekonomisk verksamhet • Idag:  1500-talets ekonomiska geografi.
A kassa max

Maila artikeln inför seminariet till mig: jimi.nilsson@kultgeog.ujimi.nilsson@kultgeog.uu.seu.se.

30 augusti 2021 Slutar. 1 november 2021 Studieort. Umeå .
Mitt klassrum

Ekonomisk geografi uu special needs stroller
jensen sengegavl 160
juha aittamaa
allergi barn medecin
hur får man anorexia
hofors hus ab

Rönninge gymnasium Rönninge gymnasium

Regional-ekonomisk geografi, 15 hp Engelskt namn: Regional Economic Geography Denna kursplan gäller: 2019-01-28 och tillsvidare . Visa Ekonomisk geografi med inriktning mot handel och lokalisering, 7,5 hp Engelskt namn: Economic Geography and Retail Localization Denna kursplan gäller: 2008-05-26 och tillsvidare 2020-09-24 · Forskningsprojekt inom ekonomisk geografi.