105:an, Vägverkets miljökrav vid upphandling av - DiVA

1413

Höjda miljökrav i entreprenadupphandlingar.pdf - Karlstads

gemensamma miljÖkrav vid upphandling av entreprenader. Överenskomna mellan gÖteborgs, malmÖ och stockholms stad samt. trafikverket. bilaga 2. senast uppdaterat 2011-07-01 Sida 1 av 12 Gemensamma miljökrav för entreprenader - version 1 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader. Kraven har överenskommits mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av uppdaterade gemensamma miljökrav för storstäderna och Trafikverket vid upphandling av entreprenader att gälla för samtliga nämnder och bolag inom Göteborgs Stad.

Gemensamma miljokrav vid upphandling av entreprenader

  1. Bevisforing
  2. Rusta ingelsta öppettider
  3. Aliexpress eu vat
  4. Vad betyder attest
  5. Bok aktier nybörjare
  6. Vart finns svarta pantrar
  7. Skådespelare sex and the city
  8. Gw bush library
  9. Nr 10 periodiska systemet
  10. Beställa personbevis pdf

De tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm samt Trafikverket har gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Vid upphandling av varor inom stadens verksamheter ska information om innehåll av ämnen på EU:s kandidatförteckning begäras in och sammanställas till kemikaliecentrum. Vid upphandling av entreprenader ska samma krav ställas avseende information om de produkter och varor som används i entreprenaden. Detta krav är synkroniserat med Trafikverkets (m.fl.) rekommendationer i skriften Gemensamma miljökrav för entreprenader (2012). Om beställaren medger kan undantag tillåtas för arbetsmaskiner med motor som har en lång ekonomisk livslängd eller som används mycket sparsamt (mindre än 5% av den totala bränsleförbrukningen i entreprenaden). Stockholms, Göteborgs och Malmö stad samarbetar sedan länge med Trafikverket om miljökrav i entreprenader.

upphandling (LOU) ger stöd för att ställa miljökrav i upphandling, och att ställa relevanta krav i.

Gemensamma miljökrav vid entreprenader - Asfaltskolan

trafikverket. bilaga 2. senast uppdaterat 2011-07-01 Gemensamma miljökrav för entreprenader Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader. Kraven har överenskommits mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av entreprenader som dessa organisationer gör.

Gemensamma miljokrav vid upphandling av entreprenader

Kemikaliekrav i upphandling

Miljökraven omfattar krav på miljöplan, kompetens, kemiska produkter samt krav på arbetsmaskiner och fordon. I denna broschyr beskrivs kraven endast kortfattat. 2017-05-16 Malmö, Göteborg, Stockholm och Trafikverket har gemensamt utarbetat nya, reviderade miljökrav vid upphandling av entreprenader.

Sammanfattning Sedan slutet av 1990-talet har Göteborg Stad ställt miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kommunfullmäktige har beslutat att miljökraven ska gälla Information om yttrande angående gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader Förslag till beslut Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet.
Vad är förmånsbestämd avtalspension

Riktlinjer för upphandling i Mönsterås kommun Miljökrav samt sociala- och etiska krav . gemensamma upphandlingspolicyn, riktlinjer och checklistor följs. att få insyn i hur till exempel entreprenaden utförs. Upphandlingsenheten framlägger förslag av ny ”Inköps- och upphandlingspolicy ställa miljökrav på varor, tjänster och entreprenader Varje enhet har ett ansvar att se till kommunens gemensamma bästa vid inköp och.

Växjö kommunkoncern har som mål att minimera och efterfråga varor, tjänster och entreprenader med så liten miljöpåverkan.
Brandingenjör jobb skåne

Gemensamma miljokrav vid upphandling av entreprenader nya skatten pa bilar
vad betyder kanin slang
p4 gruppen kanaler
varför fungerar inte ikea home planner
bnp per capita vad är det
kpv teknik

Riktlinjer för upphandling - Knivsta kommun

3. Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader Samordnad upphandling i form av tillfällig gemensam upphandling En annan form är tillfällig gemensam upphandling, vilket ni troligen avser att göra. Även om det inte finns några särskilda bestämmelser om tillfällig gemensam upphandling i lagen om offentlig upphandling (LOU) finns det inga hinder mot att genomföra en sådan samordnad upphandling. Sida 1 av 11 GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET.